Leés-erdő felújítás II. ütem

A fertődi Lés-erdő projekt ismertetése
Az első forduló (előkészítő szakasz):
A pályázat címe: „A fertődi Eszterházy-kastély parkjának helyreállítása II. ütem: A Lés-erdő rekonstrukciója”.
Azonosító száma: KEOP – 7.3.1.3/09 – 11 – 2011 – 0009
A pályázatot beadtuk: 2011. 09.16.
Szerződéskötés: 2012. 08. 25.
Záró elszámolás: 2014. 01. 20.
A projekt összköltsége: 14.980.000,- Ft
Az elnyert támogatás összege: 12.733.000,- Ft
A támogatási intenzitás 85%

Az előkészítés során megvalósított munkák: közbeszerzés, tanulmányok, vizsgálatok, (pl.: FAKOP vizsgálat, geodézia, növénykataszter, kertrégészet) tervezés, tájékoztatás és nyilvánossági feladatok).
A második forduló (megvalósítási szakasz):
A pályázat címe: „A fertődi Eszterházy-kastély parkjának helyreállítása II. Ütem: A Lés-erdő rekonstrukciója”
Azonosító száma: KEOP – 3.1.2./2F/09 – 11 – 2013 – 0035
A pályázatot beadtuk: 2013. 06. 26.
Szerződéskötés a Közreműködő Szervezettel: 2014. 01. 08.
A közbeszerzés:
A Kbt. Második rész XII. fejezet szerinti, közösségi eljárásrend szabályai szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le a " LÉS-erdő rekonstrukciója" tárgyban. A felhívásra egyetlen ajánlat érkezett, így az eljárás nyertese az ajánlati felhívásra jelentkező egyetlen ajánlattevő a Lés-erdő konzorcium lett.
A Közreműködő Szervezet (KSZ) eljárása: 
Az eljárás indítása: 2014.02.10.
Közreműködő szervezet minőségi tanúsítványa: 2014.03.04.
A Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály (KFF) eljárása:
 Eljárás indítása: 2014.03.12
Közbeszerzés Felügyeleti Főosztály tanúsítványa: 2014. 05.28.
Szerződéskötés a nyertes konzorciummal: 2014.06.02
A projektben tervezett munkák fizikai befejezése: 2015. 05. 31.
A projekt összköltsége: 250.284.021,- Ft
A támogatási intenzitás 100%
Fenntartási időszak: 2020. 05.31.-ig tart.
A projekt rövid összefoglalása:
Konzorciumi partnerek: a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont (korábban: a Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, illetve, Forster Központ),
és Fertőd Város Önkormányzata. Szervesen kapcsolódik és jól kiegészíti az Eszterháza központ által bonyolított kastélypark helyreállítás I. ütemét, mely az Angolkert, a Rózsakert és a Marchand-tag felújítását tartalmazza.
A Lés erdő fénykorában, a magyarországi barokk kertművészet legjelentősebb alkotása volt. Nemcsak építményei és szobordíszei tettek azzá, hanem elsősorban az a szerencsés körülmény, hogy a francia barokk kertideál maradéktalanul valósult meg benne. Eszterháza alapját a Lés erdő alkotja. Ez tette lehetővé azt az egy tengelyre fűzött hatásos szerkezetet, amely a kertek együttesének, Eszterházának lényegét adta. A Lés-erdő a 18. században vált a park részévé, "mulatóerdőként". Esterházy „Fényes” Miklós herceg vendégei napokat töltöttek el a mulatóházakkal, profán templomokkal, szökőkutakkal és egyéb látványosságokkal ékesített területen, ahol már akkor több ezer fából álló, a környező tájba kifutó fasorok álltak. Vizuálisan a kastély erkélyétől induló, az erdőn keresztül futó allék képezték a mulatóerdő vázát, s adták mintegy 300 ha-os területen a "magyar Versailles" világraszóló dimenzióit. Részben a 18. században, részben a 19-20. század fordulóján ültetett fasorokból az erdő területének csökkenése ellenére ma is több mint háromezer sorfa és mintegy kilenc kilométer allé létezik, ami Schönbrunn kivételével egyedülálló Közép-Európában. Az Európai Unió Regionális Fejlesztési Alapja és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásában a KEOP – 3. 1. 2 /2F/09 – 11 – 2013 – 0035 azonosítószámú projekt, a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. vezetésével valósult meg, konzorciumi partnerként részt vett benne az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont, valamint Fertőd Város Önkormányzata is.
A beavatkozások fő célja volt a Lés-erdő térszerkezetének helyreállítása műemlékvédelmi és természetvédelmi szempontok figyelembe vételével, a pályázat keretében elkészült kerttörténeti tudományos dokumentáció alapján.
A projekt a Lés-erdő legfontosabb szerkezeti elemeinek (fasorok, főbb útvonalak, nyiladékok, erdőállományok) helyreállítását célozta, a pályázati kiírás és hatóságok szabta lehetőségek határain belül. A tervezett beavatkozások a parkrész legfontosabb és legveszélyeztetettebb elemeinek, a rossz állapotú fasoroknak szakszerű pótlását, a még megmenthető, rendkívül nagy értékű, idős sorfák egyedi ápolását tűzte ki célul. A fasorok barokk formára metszése, az időközben benőtt nyiladékok kitisztítása, a legfontosabb sétaútvonalak helyreállítása és a zöldfelületek bozóttól való megtisztítása is elkészült a pályázat keretében. A megvalósított munkák szervesen kapcsolódnak a KAEG Zrt. közcélú fejlesztési elképzeléseihez és lehetővé teszik a kertrégészeti kutatásokon alapuló további fejlesztéseket.
A legfontosabb, hogy amellett, hogy ki kellett vágni mintegy 900 db fát, elültettünk majdnem 2000 db-ot, és még 22 ha-nyi erdőt is! Kiemelten fontosnak tartjuk még azt is, hogy az ápolási munkákkal reményeink szerint még további évtizedekre megmentettünk közel 1200 db idős fát!
A pályázat során az 5,5 km épített impozáns látványt nyújtó sétaút mellett a leglátványosabb elem a fősorok lombkoronájának alapra metszése. Ami annyira speciális feladat, hogy valószínűleg az e munkában való gyakorlat hiánya akadályozta a vállalkozásokat abban, hogy többen induljanak a közbeszerzési eljárásban.
Továbbá készült még a pályázatból rendelkezésre álló forrásból:
Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány, majd egy Részletes Megvalósítási Tanulmány, ami a pályázat szakmai hátterét adta. A Biocon Bt. által készített tanulmányok alapja az érintett kertrészről szóló dr. Fatsar Kristóf által 2013-ban készített „Az eszterházai Lés. A fertődi Esterházy-kastély mulatóerdejének kerttörténeti tudományos dokumentációja, valamint a Tér – Team Kft. által készített engedélyezési tervének műszaki dokumentációja volt. Amihez a pályázat több éves történetében a KAEG Zrt. munkatársainak folyamatos szervező, koordináló, kiegészítő munkája járult.
Kertrégészeti feltárás, (Belényessy Károly régész vezette kutatás, melyről összefoglaló tanulmány készült a pályázat részeként. Ez a kutatás a 2012-ben lezajlott örökségvédelmi előzetes szondázásra támaszkodott, és pl. a Remeteség feltárásában új, eddig nem ismert eredményeket is hozott. A munkát Alföldy Gábor szakértő véleménye egészítette ki.
Talajvizsgálat, (az Ökoforestino Kft. kivitelezésében, és arra szolgált, hogy az allék sorába pótlásként ültetett több éves fehér virágú gesztenye és hárs csemeték ideális fejlődéséhez szükséges tápanyag mennyiségileg és minőségileg is megfelelően rendelkezésre álljon.
Kerttörténeti tudományos kutatás, (anyagát a dr. Fatsar Kristóf által készített Kerttörténeti tudományos dokumentáció tartalmazza. A pályázat egyik legfontosabb dokumentuma, hisz a kutató által megfogalmazott ajánlásokat mindvégig szem előtt tartva készült el a helyreállítási munka terve, majd ennek megvalósítása.
Sajtóesemények, információs-, tájékoztatási anyagok, (szóróanyag Fertőd város lakóinak, a sajtónak, valamint a pályázatok megvalósítási munkáihoz előírt kötelező tájékoztatási feladatok.)
Kerttörténeti kiállítás, (Amely eredetileg a Lés-erdőben levő Erdészházba volt tervezve, de miután ennek felújítása nem fért be jelen pályázatunkba, ezért a konzorciumi megállapodás értelmében a Lés-erdő történetét bemutató kiállításnak ideiglenesen a kastély ad otthont. Reményeink szerint addig, míg egy másik pályázatból sikerül felújítanunk az erdészházat is, és ott lesz méltó helye ennek a folyamatosan bővülő anyagnak.
a Lés-erdő történetét bemutató kiadvány, (mely 120 oldalon, tudományos igénnyel, de a laikusoknak szóló módón, sok képpel illusztrálva ad képet a Lés-erdő évszádokat átívelő kalandos történetéről és a pályázat keretében készült felújítási munkákról.)
Tájékoztató táblák készültek, melyek a pályázat felújítási munkáinak ismertetése mellett, egy erdei séta során a régmúlt dicsőséges időkbe vezetik vissza a látogatókat. Ezeken a táblákon megpróbáltuk legalább érzékeltetni, hogy ez az erdő fénykorában mennyi építmény és látnivaló volt itt. Mindezzel érzékeltetve azt, hogy a jövőt tekintve szép és izgalmas feladatok várnak még ránk, azért hogy ez a pihenő erdő tovább szépüljön és valóban méltó környezete legyen ennek a gyönyörű barokk kastély-együttesnek.
Az egykori építményekkel, szobrokkal, játékokkal, és számos további „mulatóerdei” elemmel benépesített Lés-erdő elemei szinte nyomtalanul elpusztultak A rendkívül nagy kiterjedésű és összetett történetű és struktúrájú park helyreállítása nagyon nagy kihívás, és csak sok éves folyamatként, további ütemek által válhat teljessé.
Azonban a jelenlegi konzorciumi partnerek példaértékű összefogásával olyan érték jött itt már most is létre, ami nemcsak országos, de európai hírű. További komoly feladat elé állítja az erdőgazdaságot az is, hogy mindezt az értéket, amit most létrehoztunk fenntartsuk.
Azonban ahhoz, hogy elérjük, vagy csak megközelítsük azt, ahogy fénykorában nevezték „tündérkert” világhírét még közösen dolgoznunk kell „kicsit.”
VAGY: Azonban ahhoz, hogy elérjük, vagy csak megközelítsük azt, ahogy fénykorában nevezték „tündérkert” világhírét még közösen SOKAT KELL dolgoznunk.

© Készítette: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Minden jog fenntartva
Cím: 9023 Győr Corvin utca 9.
Adószám: 11131298-2-08
Bankszámlaszám: 10918001-00000002-61800027

Develop a free web page with Mobirise