Adatvédelmi nyilatkozat

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. (továbbiakban: Üzemeltető), mint a kaeg.hu üzemeltetője Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. Az üzemeltető kijelenti, hogy a megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvényben foglaltakra.

Az Üzemeltető kijelenti továbbá, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak személyes és bizalmas információit. A tudomására jutó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag szolgáltatásai működtetéséhez, fejlesztéséhez, valamint saját célú kutatás illetve statisztika készítéséhez használja fel.

A kaeg.hu adatkezelését kizárólag az Üzemeltető végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával. Amennyiben megkereső hatóság felszólítja Üzemeltetőt adatszolgáltatásra, és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

A Google Analytics elemző szoftver használata

Működésünk során a „Google Analytics” elemző szoftvert, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) hálózati elemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics egy tracking-cookie-t alkalmaz annak érdekében, hogy újra fel lehessen ismerni azokat a felhasználókat, akik korábban már ellátogattak honlapunkra. Ennél a cookie-nál (süti) egy olyan kis szöveges fájlról van szó, amelyet az Ön számítógépe rögzít, és amely lehetővé teszi a honlapunk látogatásának elemzését (úgynevezett felhasználói profilok). A tracking-cookie érvényességi ideje két év. A cookie segítségével a honlapunk használatáról nyert információkat (az Ön IP-címét is beleértve) általában a Google USA-ban található szerverére küldik és ott rögzítik. A Google Analytics szoftvert kiegészítettük az „anonymizeIp“ paraméterrel annak érdekében, hogy lehetővé tegyük az IP-címek névtelen rögzítését (ún. IP masking).

Ezért az Ön IP-címét (azt a számot, amelyet az Ön internetes szolgáltatója az Ön számítógépéhez rendelt) intézkedésünkre a Google az Európai Unió tagállamain belül, ill. a Európai Gazdasági Térség egyéb szerződő országaiban előzetesen lerövidíti. A Google Analytics által létrehozott felhasználói profilok így névtelenítettek, vagyis a konkrét személyre való visszakövetés ténylegesen kizárt. Csak kivételes esetekben történhet meg, hogy a teljes IP-cím a Google USA-ban lévő szervereinek egyikére kerül, és ott rövidítik le. A Google ezen túlmenően figyelembe veszi az "US-Safe-Harbor"-megállapodás adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az Amerikai Kereskedelmi Minisztérium "Safe Harbor"-programjában.

A felhasználói profilok például információkat tartalmaznak a tartózkodás idejéről, a körülbelüli földrajzi származásról, a felhasználói forgalom származásáról, a kilépő oldalakról és a felhasználói folyamatokról. A Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje a honlapunk használatát, jelentéseket készítsen számunkra a honlap aktivitásairól és további, a honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson számunkra.

A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által megküldött IP-címet nem kapcsolják össze a Google egyéb adataival. Ezen adatokat a Google csak törvényes előírások alapján, vagy a megbízás adatainak feldolgozása keretében adja át harmadik személynek. A Google semmi esetre sem köti össze az Ön adatait egyéb, a Google által felvett adatokkal.

A honlapunk használatával Ön hozzájárulását adja az Önről nyert adatok Google által történő feldolgozásához, valamint az előzőekben leírt módon és az említett célból történő adatfeldolgozáshoz. A cookie-k rögzítését a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban figyelmeztetjük, hogy ebben az esetben honlapunk egyes funkcióit esetleg nem tudja teljes terjedelmében használni. Ezen túlmenően megakadályozhatja a cookie által létrehozott és a honlap használatára vonatkozó adatok (az Ön IP-címét is beleértve) továbbítását a Google-nek, valamint ezen adatok Google által történő feldolgozását, mégpedig úgy, hogy a következő linken (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) elérhető böngésző plugin-t lehívja és telepíti.

A Google Analytics-re és az adatvédelemre vonatkozó közelebbi információkat a http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, illetve a http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ linkeken találhat.

Log-fájlok

Ha megnyit egy oldalt, a webszerver szabványszerűen log-fájlba rögzíti a lehívott fájl nevét, a lehívás dátumát és időpontját, az átvitt adatmennyiséget, az esetleges hibajelzéseket és adott esetben az Ön számítógépén használt operációs rendszert, valamint a böngésző szoftvert, továbbá azt a honlapot, amelyről ellátogatott hozzánk. A log-fájl adatait az előzőekben megnevezett célokra, valamint a rendszerbiztonság biztosítása és a visszaélések elleni védelem érdekében használjuk (pl. a hacker támadások felismerése és elhárítása).

© Készítette: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Minden jog fenntartva
Cím: 9023 Győr Corvin utca 9.
Adószám: 11131298-2-08
Bankszámlaszám: 10918001-00000002-61800027

Start your own site with Mobirise