Munkahelyi képzések

A projekt címe: Munkahelyi képzések a Kisalföldi Erdőgazdaságnál
Pályázat azonosító száma: TÁMOP - 2.1.3.C - 12/1 - 2012 - 0665
Igényelt támogatás: 23 080 109,-Ft
Projekt összköltség: 36 498 855,-Ft
Pályázat benyújtás dátuma: 2012. 09. 14.
Megvalósítás: 2013 - 2014 évben
Támogatási intenzitás: 63,238 %
A képzésbe bevont munkavállalók száma: 97 fő
A képzést sikeresen elvégzők száma: 88 fő
A képzésben résztvevő tovább foglalkoztatottak: 59 fő
A megszerzett képzések száma: 143 db

A pályázat ismertetése:
Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll.
A Kaeg Zrt. vezetésének programja szerint, a gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre.
Felismerve, hogy a gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. Ebből következően a változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés.
Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban jelen pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását. Hozzájárulva ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.
Fenti célok teljesülése érdekében a pályázat adta forrás kihasználásával sor került az alábbi képzésekre:
    - szakmai képzésekre
    - idegen nyelvi képzésekre
    - a vállalkozás működésével kapcsolatos képzésekre
    - számítástechnikai, informatikai képzésre

© Készítette: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Minden jog fenntartva
Cím: 9023 Győr Corvin utca 9.
Adószám: 11131298-2-08
Bankszámlaszám: 10918001-00000002-61800027

Made with Mobirise web creator