Jánosházi Emlékkereszt
Az 1990-ben, az egykori főerdészi lak helyén létesült vadászház mellett található. Felirata: "Aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét és kövessen engem" Máté 16,24 Állíttatta méltóságos Kreusz Krizosztom Sz. Mártoni Főapát Úr 1877-ben.
A keresztet a Főapátsággal közösen az erdészet 1994-ben restauráltatta, a közelben pedig pihenőhely került kialakításra.
Kreusz Krizosztom főapátnak különös gondja volt az erdészetre. Különösen az erdőpusztításnak akart véget vetni. A sok apró-cseprő erdei kihágás miatt indított pert, nemcsak a jelen vétségek miatt tétette őket folyamatba, hanem, hogy vége szakadjon végre valahára a pusztításnak. Mikor a megyei közigazgatás nem járt a kezére, a tolvajlás csak nem szűnt, megesett a szerencsétlenség, hogy az egyik erdőőr fegyverét használva emberéletet oltott ki. A főapát miniszteri biztos kiküldését kérte, s ezen folyamodásában élesen megvilágította azt a megyei nemtörődömséget, mely az ő - a közösségnek csakúgy, mint a főapátság érdekében kifejtett - fáradozását meddővé teszi.
A miniszter figyelmeztette Győr megyét, és ez kénytelen kelletlen vizsgáló bizottságot küldött ki, mely a pusztai járás főszolgabírójának hanyagságát megvizsgálta, de egyben a főapát ellen a megyén gyakorolt (igaz, kíméletlen, de megérdemelt) bírálata miatt, széksértési pert indított. A vizsgáló bizottság kénytelen volt komoly intésben részesíteni a főbírót, (noha tagjai a megyéből kerületek ki) a semmítő törvényszék, pedig megszüntette a megyétől a főapát ellen indított pert. (Ez a levelezési anyag megtalálható a Pannonhalmi Bencés Apátság Erdészeti Levéltárában.)

© Készítette: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Minden jog fenntartva
Cím: 9023 Győr Corvin utca 9.
Adószám: 11131298-2-08
Bankszámlaszám: 10918001-00000002-61800027

The site was started with Mobirise website templates