Horváth László kopjafája
A kopjafa Horváth László erdőmérnök tiszteletére állíttatott, aki a hansági erdőtelepítések és nemesnyár gazdálkodás egyik úttörője volt.
1897-ben született Vas megyében, fordulatos, de hasznos és termékeny évek után került – politikailag üldöztetve – áthelyezéssel a Kisalföldi Állami Erdőgazdasághoz.
Új munkahelyén is kamatoztatni tudta a sárvári erdőbirtokon a tölgyek terén elsajátított ismereteit, elegyítéssel, alátelepítéssel javította az erdők állományszerkezetét. Nagy érdemeket szerzett a nagyüzemi csemetetermelés megvalósításában, sőt erdőtipológiai elméleti téren is.
Legjelentősebb tevékenysége a hansági erdőtelepítések elméleti és gyakorlati kidolgozása. Több kiváló, a területen munkálkodó szakember munkáját irányította, koordinálta, annak érdekében, hogy a nagy volumenű munkák meghozzák a kívánt eredményt. A VITUKI áramlási kísérleteinek során megállapították azt az optimális csatornasűrűséget, és ezzel párhuzamosan az erdőrészlet-nagyságot, amely biztosította a fiatal erdősítések számára káros többletvíz elvezetését a belvizes időszakokban. Részt vett az erdősítésre kerülő nemes nyár és fűz klónok nemesítésében, valamint a terület termőhelyi adottságainak legmegfelelőbb erdősítési technológiák kidolgozásában. Munkásságának eredményeként valósult meg a nagy fatömeget produkáló intenzív nemes nyárgazdálkodás, amely jelentős munkalehetőséget teremtett a vidéki lakosság számára. Munkásságáért 1957-ben Parádfürdőn Bedő Albert emlékéremmel tüntették ki.

© Készítette: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Minden jog fenntartva
Cím: 9023 Győr Corvin utca 9.
Adószám: 11131298-2-08
Bankszámlaszám: 10918001-00000002-61800027

How to make a website - Try here