Bálványfairtás pályázat (I. szakasz)

A bálványfa terjedésének megakadályozása a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. területén című, pályázat I. (előkészítő) szakasza.
A támogatás célja: A pályázat előkészítő szakaszában a pályázat előzetes megvalósíthatósági tanulmánya készült el a kötelező tájékoztatási, nyilvánossági feladatok mellett.
Azonosítószám: Keop-7.3.1.2/09-11-2011-0029
Az elnyert témogatás: 3.272.500 forint,
amihez a Kaeg Zrt. 15% önrésszel járult hozzá

A pályázat ismertetése:
A pályázat megvalósítási munkáinak célja az idős állományokból a szórt bálványfaelegyek időben való eltávolítása, a bálványfa állományok/állományrészek átalakítása őshonos fafajúra. A folyamatban lévő erdőfelújításokból a bálványfa eltávolítása, a fertőző gócként szereplő erdőszegély, út- és nyiladék menti előfordulások minél hatékonyabb felszámolása.
A bálványfa visszaszorításával javul a környezet természeti minősége, és gyenge műszaki tulajdonságú fáját értékesebb őshonos fafajúra váltva, növeljük értéktermelő képességét is.
A természet védelmét szolgáló előírásoknak megfelelően végzett munkálatok az érintett területek kedvezőbb természetvédelmi helyzetét eredményezik, a Natura 2000, illetve a védett és fokozottan védett terülteken egyaránt.
A projekt eredményeként 681,33 ha területen a bálványfa lehető leghatékonyabb irtásával 1766,45 ha területen mérsékeljük a terjedésével eddig okozott és a jövőre nézve még a jelenleginél is sokkal nagyobb mértékben várható károkat.
A területünkön illetékes Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, és az Észak-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ismeri és támogatja bálványfairtási terveinket.

© Készítette: Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Minden jog fenntartva
Cím: 9023 Győr Corvin utca 9.
Adószám: 11131298-2-08
Bankszámlaszám: 10918001-00000002-61800027

Made with Mobirise