Munkahelyi képzések pályázat

 

A projekt címe: Munkahelyi képzések a Kisalföldi Erdőgazdaságnál
Pályázat azonosító száma: TÁMOP - 2.1.3.C - 12/1 - 2012 - 0665

Igényelt támogatás: 23 080 109,-Ft

Projekt összköltség: 36 498 855,-Ft

 

Pályázat benyújtás dátuma: 2012. 09. 14.

Megvalósítás: 2013 - 2014 évben

Támogatási intenzitás: 63,238 %

A képzésbe bevont munkavállalók száma: 97 fő

A képzést sikeresen elvégzők száma: 88 fő

A képzésben résztvevő tovább foglalkoztatottak: 59 fő

A megszerzett képzések száma: 143 db

 

A pályázat ismertetése:

Az Új Széchenyi Terv középpontjában a foglalkoztatás dinamikus bővítése áll.

A Kaeg Zrt. vezetésének programja szerint, a gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre.  

Felismerve, hogy a gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. Ebből következően a változásokhoz való alkalmazkodás elősegítésének és a szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb eszköze a képzés.

Az Új Széchenyi Terv fenti céljaival összhangban jelen pályázat célja, hogy a munkaerő versenyképességének, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növelje a vállalkozások versenyképességét, a technológiai fejlődéshez való alkalmazkodását. Hozzájárulva ahhoz is, hogy a Digitális Megújulás Cselekvési Tervben meghatározott célkitűzések teljesüljenek.

Fenti célok teljesülése érdekében a pályázat adta forrás kihasználásával sor került az alábbi képzésekre:

A megvalósult képzések részletesen:

A képzés megnevezése

A képzés időtartama

A résztvevők száma

A képzés óraszáma

Informatika

2013.09.16 – 2013.09.19.

15 fő

30 óra

 

2013. 09.16., 17., 25., 26.

12 fő

30 óra

Jogi képzés

2013.10.21 – 2013.10.28.

21 fő

40 óra

Erdészeti szakmai képzés

2013.10.14 – 2013.10.18.

20 fő

40 óra

 

2013.11.04 - 1013.11.08.

20 fő

40 óra

 

2013.11.11 – 2013.11.15.

18 fő

40 óra

 

2013.11.18 – 2013.11.22.

18 fő

40 óra

Német nyelv

2014.04.30 – 2014.06.25.

10 fő

92 óra

 

2014.04.30 – 2014.06.25.

10 fő

92 óra

Vezetői tréning

2014.05.26 - 2014. 05.30.

14 fő

40 óra

 

Kapcsolódó galéria:

Munkahelyi képzés