OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport

OEE Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport

 

Elnök: Pap László
E-mail: pap.laszlo@kaeg.hu

 

Titkár: Németh Márk
E-mail: nemeth.mark@kaeg.hu

 

1. A Helyi Csoport története, működése

A Győri Erdőgazdasági Helyi Csoport tevékenységét 1953-tól a Győri Állami Erdőgazdaság megalakulásának idejétől számíthatjuk. Ettől az időponttól fogva főként az erdőgazdaságnál dolgozó erdőmérnökök és erdészek tevékenységét fogja össze, de a körzetben egyéb szervezeteknél (erdészeti hatóság, vízügy, városi önkormányzat, stb.) dolgozó szakemberek is részt vettek és vesznek a csoport életében.

Lánctalpas vonszolás
 
Lovas kocsis szállítás

 

A taglétszám korábban 120-150 fő között mozgott, a tagdíjak jelentős emelését követően 100-110 fő között stabilizálódott.

A tagságnak kb. 90 %-a a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. aktív és nyugdíjas szakembereiből áll, kb. 10% más szervezeteknél dolgozó kolléga. A Helyi Csoport tevékenysége leginkább a vállalat erdész szakembereinek összefogásában, tájékoztatásában, szakmai továbbképzésében, közösségalakításában, ezen keresztül az erdőgazdaság szakmai munkájának segítésében, a vele kapcsolatban lévő szakemberek és egyéb társadalmi szervezetek (MEDOSZ, Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, természetjárók) együttműködésének elősegítésében nyilvánul meg, olyan túlnyomórészt helyi szakmai és egyéb rendezvények szervezésével, melyek az OEE célkitűzéseiben is szerepelnek.

 

Általában minden évben szervezünk legalább egy belső (erdészetek közti) és egy külső (társ-erdőgazdasági vagy akár külföldi) szakmai tanulmányutat, valamint ezzel párhuzamosan természetesen fogadjuk a hozzánk látogató kollégák csoportjait. Megpróbálunk évente legalább egy belső és egy külső előadást is szervezni a tagság számára, a látókör szélesítése, vagy a szaktudás elmélyítése jegyében. Az utóbbi években egyre gyakrabban veszünk részt az erdész szakma elismertségét javítani hivatott nyilvános rendezvényeken (Pl. Madarak és Fák Napja, Erdők Hete, Győrkőcfesztivál, adventi erdei iskolai programok a bevásárlóközpontban).

Madarak és Fák Napja Ravazdon  
A Győrkőcfesztivál erdész „részlege”

 

Aktívan részt vesznek tagtársaink a szakosztályok munkájában, az évenként megrendezésre kerülő egyesületi vándorgyűléseken és egyéb országos rendezvényeken. Külön figyelmet fordítunk a nyugdíjasok sorsának figyelemmel kísérésére, a segélyezések szervezésére.

Nyugdíjasok kirándulása a Szigetközben
Szakmai nap a Szigetközben

 

2. A Helyi Csoport tisztségviselői

 

Az eddigi tisztségviselők: 1953-1978-ig  a csoport elnöke Varga Gyula igazgató volt, míg a titkári teendőket Káráll János erdőmérnök a gazdaság főmérnöke látta el. 1978-ban Káráll János vette át az elnökséget, míg a titkári feladatokra Pechtol István erdőmérnököt, a gazdaság erdőművelési előadóját választotta meg a tagság.

Káráll János
Pechtol István

 

Az 1984-es tisztújítástól, a következő választási ciklus közepéig, 1991-ig Komjáthi Ferenc erdőmérnök, vezérigazgató az elnöki tisztet, míg Bakonyi Csaba erdőmérnök a titkári munkákat látta el.

1991. július 30-án az erdőgazdaságnál bekövetkezett változások miatt rendkívüli választásokra került sor, melynek során az új elnök Balsay Endre erdőmérnök, a Délhansági Erdészet igazgatója, a titkár pedig Csontos István erdőmérnök, főmérnök lett. Az 1994. évi soron következő tisztújítás mindkettőjüket megerősítette tisztségében.

 

Csontos István

 

1997. júliusban Csontos István autóbaleset következtében elhunyt, ezután a tagtársak Greguss László Géza erdőmérnököt az (akkori) ÁESZ erdőfelügyelőjét bízták meg a titkári teendők ellátásával, mely tisztségében négy választáson (1998, 2002, 2006 és 2010) is megerősítettek.

Az elnökségről 1998-ban leköszönő Balsay Endre helyére Nagy Sándor erdőmérnök az erdőművelési csoport vezetője került, tisztségét 1999. novenber11-i haláláig látta el. 2000. januárjától a következő ciklus végéig, 2006-ig Kocsis Mihály vezérigazgató helyettes lett a Helyi Csoport elnöke, a 2006-2010-es ciklusban pedig Pápai Tamás mosonmagyaróvári erdészeti igazgató vezette a Helyi Csoport munkáját. A 2010-es tisztújításkor a tagság Kóródi Sándor akkori vezérigazgató helyettest választotta elnöknek, akinek a megbízatását a következő ciklusban is megerősítették. A 2014-es választás alkalmával Iványi Ákos erdőmérnök, közönségkapcsolati megbízott került a titkári beosztásba, Greguss László Géza pedig vezetőségi tag lett. 

A Helyi Csoport gazdasági felelőse és vezetőségi tagja 1989. óta folyamatosan Feketéné Pechtol Éva erdőmérnök, kereskedelmi főelőadó.

Feketéné Pechtol Éva

 

Az egyesület országos választmányában, illetve a küldöttközgyűlésben küldöttként a Helyi Csoportot korábban a mindenkori titkárok, Káráll János, Pechtol István, Bakonyi Csaba, Csontos István, Greguss László Géza, mellettük Stádel Károly, Kocsis Mihály, Eckrich Gábor, Kóródi Sándor és Magyar Zoltán képviselték. 2010-től kezdve a titkár és az elnök képviselik küldöttként a Helyi Csoportot az OEE országos rendezvényein.

Káráll János több cikluson keresztül volt az egyesület elnökségének tagja. Stádel Károly 1975-től 1990-ig tagja volt az OEE elnökségének és „Az Erdő” szakmai lapunk szerkesztőbizottságának, 1985-1990 között pedig technikus alelnöke. Greguss László Géza 1998-2002 ciklusban a Díjbizottság, a 2002-2006. ciklusban az Erdészeti lapok Szerkesztő Bizottság tagjaként azok munkájában is részt vett.

 

 

3. A Helyi Csoport kitüntetettjei

Egyesületi kitüntetésben alábbi tagjaink részesültek:

 

Bedő Albert emlékérem:   

 

Horváth László erdőmérnök (1957)

Gráczol Imre erdész (1958)

Káráll János erdőmérnök (1981)

Kovács József erdész (1981)

Balsay Endre erdőmérnök (2009) 

Kóródi Sándor (2018)  

Horváth László 
Gráczol Imre
Kovács József

 

Kóródi Sándor

 

 

Kaán Károly emlékérem:

 

Olaszy István erdőmérnök (1987)

Stádel Károly erdésztechnikus (1999)

Bognár Ernő erdésztechnikus (2004)

Limp Tibor erdőmérnök (2012)

Olaszy István 
Limp Tibor

 

Elismerő oklevél:

 

Pechtol István erdőmérnök (1982, 1983)

Németh Ferenc erdész (1986)

Kocsis Mihály erdőmérnök (1997)

Balsay Sándor erdőmérnök (1999)

Kuslics Péter erdésztechnikus (2004)

Környei Jenő erdésztechnikus (2005)

Majtényi László gépészmérnök (2005)

Greguss László Géza erdőmérnök (2008)

Feketéné Pechtol Éva erdőmérnök (2011)

Iványi Ákos erdőmérnök (2013)

Bősze Gyula erdésztechnikus (2014)

Mogyorósi Zsolt erdésztechnikus (2017)

 

 

4. Nevezetesebb és ismétlődő események a Helyi Csoport életében

 

- Két alkalommal rendezett vándorgyűlést a Kisalföldi Erdőgazdaság: 1981-ben Győr-Hanság-Krisztinaberek és 2004-ben Kapuvár-Göbösmajor térségében.

 

 

Vándorgyűlés 2004-ben

 

- Minden évben részt veszünk a „Madarak és Fák Napja” és az „Erdők Hete” helyi rendezvényeinek megszervezésében, valamint az erdei iskolák munkájának segítésében.

Madarak és Fák Napja a Püspökerdőben
Erdők heti vetélkedő Győr parkjaiban

 

- Részt vállalunk az erdészeti emlékhelyek létrehozásával, fenntartásával kapcsolatos feladatokban, mint például: emlékművek a mosonmagyaróvári 1956-os sortűz erdészeti áldozatainak (Mosonmagyaróvár, 1995), Balsay László erdőmérnöknek (Kapuvár, 1996), Tóth Jenő erdőmérnöknek (Szany, 1998), Horváth László, Bedő díjas erdőmérnöknek (Krisztinaberek, 1999), Komjáthi Ferenc egykori igazgatónak (Ravazd, 2008), továbbá millenniumi erdész emlékmű felújítása és millecentenáriumi emlékmű állítása (Ravazd, 1996).

 

Tóth Jenő

 

 - 1977-től több alkalommal részt vettünk Kiss Ferencnek, a „Szegedi erdők atyjának” a megyénkben, Szilsárkányban található szülőhelyének rendbe tételében.

 

- Erdészettörténeti kutatások terén Balsay Endre tagtársunk tett a legtöbbet. 2008-ban jelent meg a „Fejezetek a Kapuvár környéki erdők történetéből” című könyve, amit 2010-ben a testvérével, Balsay Sándorral közösen írt „Hansági égeresek” című könyvük követett. Mindkét kiadvány nagy visszhangot és elismerést váltott ki a szakmában.

 

Balsay Endre

 

- Hagyományosan minden év végén közös záró ünnepségen búcsúztatja és értékeli a tagság az elmúlt évet.

 

 

5. Egyedi szakmai programok, továbbképzések, előadások

 

1974. június 13-14.: Erdőművelési Konferencia a Győri Technika házában és terepi bemutató a Hanságban.

 

1992. május 21.: Nyárfatermesztés aktuális feladatai a KEFAG területén, jánossomorjai tanulmányút.

 

1993. február: „Az elmúlt évtizedekben végrehajtott vízszabályozások hatása a rábaközi és Hanság peremi erdőkre.” - szakmai nap a Rábaközi Erdészet területén.

1993. május: „A hansági erdőgazdálkodás jövője, az éger elegyarányának növelési lehetőségei.” - tapasztalatcsere a két hansági erdészet területén.

Mindkét rendezvény fő célja az erdőgazdálkodás és a természetvédelem érdekeinek összehangolása.

 

1994-ben: „A magánerdő gazdálkodás jelenlegi szabályozó rendszere.” – Schrödl László előadása

„Erdészeti rovarkárosítók, különös tekintettel a tölgyek károsítóira.” – Dr. Csóka György előadása

„Nyár fajtakísérletek értékelése, a nyárfatermesztés technológiájának aktuális kérdései.” – Dr. Gergátz József előadása

 

1995. május: „A magas kőris jelene és jövője a Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. által kezelt tájegységekben” előadás és három erdészetre kiterjedő terepi programmal

1995. októberben: „A Duna Szlovákia részéről történt elterelésének, illetve a vízpótlás hatása a hullámtéri erdőgazdálkodásra”- tapasztalatcsere a két ártéri erdészet területén

 

1996. április 16: A jubileumi esztendő kiemelkedő eseménye volt a millecentenáriumi erdészettörténeti emlékülés Ravazdon-Pannonhalmán. Állandó erdészettörténeti kiállítás nyílt a Ravazdi Erdészet központjában.

                                           

1997-ben: Író- olvasó találkozó Wentzely Dénes erdész-vadász íróval

1997. április 11-12.: „A természetvédelem és erdőgazdálkodás összehangolása a gyakorlatban” – ankét a Fertő-Hanság Nemzeti Park és a Kisalföldi Erdőgazdaság között

1997. június: Az Erdőhasználati Szakosztály szervezésében a gépi nyesés bemutatása a Győri Erdészet területén

 

1998. szeptember: Ankét és bemutató a kapuvári fűrészüzemben – „A fafeldolgozás helyzete és fejlesztési irányai A Kisalföldi EG RT területén” témakörről

1998. február 4.: „Az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet védelméről szóló törvények szabta kötelezettségek a kisalföldi erdőművelők számára” – eszmecsere a természetes felújítás helyzetéről, a természetszerű erdőállományok létesítéséről

 

2000. április 14.: Kapuvári Nádasdy park botanikai tanösvény és erdei tornapálya avatása.

2000. május: „A hansági erdőtelepítések több évtizedes tapasztalatai és mai problémái” – vitafórum a csatornarendszer helyzetéről, a vízgazdálkodás problémáiról erdészeti szempontból

 

2004. december, Tényő–Ravazd: „Erdőfelújítást pótló erdőtelepítések helyzete, természetes MK felújítások, fenyő erdősítések helyzete”

 

2006. május: „A Mosonmagyaróvári erdészet gazdálkodásának néhány befolyásoló tényezője” (A Duna elterelésének hatása az erdészet gazdálkodására, másfél évtized változásainak értékelése, és a vadgazdálkodás és vadászat bemutatása a Dunakiliti-Rajkai tározótó területén.)

 

2008. november. 13: Dr. Koltay András, az ERTI Erdővédelmi Osztályának tudományos főmunkatársa előadása az „Erdők egészségi állapotának változásai, illetve új károsítók, kórokozók megjelenése és az ellenük való védekezés lehetőségei”-ről

 

Dr. Koltay András előadása

 

2009. október: Dr. Nagy Dániel, az FVM Természeti Erőforrások Főosztály főosztályvezetőjének előadása „Az új erdőtörvény és kapcsolódó jogszabályai”-ról

 

2010. október 26.: Nyugdíjas tagjaink az átalakító üzemmóddal ismerkedtek Ravazdon

 

2011. március 25.: Dr. Mátyás Csaba professzor, akadémikus előadása a klímaváltozásról

 

Dr. Mátyás Csaba

 

2011. április 21.: Nyugdíjas tagjaink tanulmányútja a Győri Erdészetnél szigetközi erdőgazdálkodás témakörében.

 

2012. április 23.: Föld Napja rendezvény Göbösön (17 osztály, 440 gyerek)

 

Föld Napja Göbös-majorban

 

2012. június 29.: Nyugdíjas tagjaink tanulmányútja a Jánossomorjai Erdészetnél

 

Nyugdíjas szakmai program

 

2014. február 10.: OEE Régió értekezlet Göbösön

2014. szeptember 10.: OEE HCS tisztségviselők választása Győrben

2014. október 1-2.: Erdők Hete rendezvények minden erdészetünknél

 

2015. április 15.: Lomniczi Gergely a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője és az OEE főtitkára előadása „Lakossági megkeresések kezelése a Pilisi Parkerdő Zrt-nél” címmel, valamint Nagy Imre, a NAIK, Erdészeti Tudományos Intézet munkatársa előadása „Mit ér az erdész, ha magyar?” címmel

Lomniczi Gergely
Nagy Imre

 

2015. július 20.: Szakmai Nap a bálványfáról és az ártéri erdőgazdálkodásról a Győri Erdészet területén

2015. november 12.: Talajtanos szakmai nap a Hanságban

 

Talajtanos szakmai nap

 

2016. április 26.: Dr. Csóka György az ERTI tudományos osztályvezetője előadása „Erdővédelmi aktualitások és újdonságok erdeinkben” címmel

 

Dr. Csóka György előadása

 

2016. november 9.: Talajtanos szakmai nap a Gönyűi-homokvidéken Dr. Kovács Gáborral

 

II. Talajtanos szakmai nap

 

2017. május 3.: Rimóczi Irén, A Mi Erdőnk magazin lapszerkesztője előadása „Színes, olvasmányos, hiteles - így készül A Mi Erdőnk magazin” címmel, valamint Nagy László, az Erdészeti Lapok főszerkesztője előadása „Erdészeti Lapok egy digitalizálódó világban - virtuális lapszerkesztési utazás” címmel

 

A szakmai médiáról szóló előadás

 

2017. november 8.: Talajtanos szakmai nap a Sokorói-dombságon Dr. Kovács Gáborral

 

III. Talajtanos szakmai nap

 

6. Fontosabb tanulmányutak

 

1982. aug. 25-26. Nagykunsági Eg, Szolnok

1982. dec. 3. Dunaszerdahely

1983. jún. 6-8. Kecskemét-Bugac

1985. jún. 28-29. Gemenci Eg., Baja-Szekszárd-Pörböly

1987. jún. 7-9. Délalföldi Eg., Szeged-Ásotthalom-Ópusztaszer

1992. ápr. 22. Esterházy Erdőgondnokság, Lackenbach

1997. jún. 26-27.  SEFAG RT

1998. okt. 16-17. Szombathelyi Eg., Sárvár-Farkaserdő-Őrség

1999. okt. 28-29. Pilisi Parkerdő Rt

2000. okt. 13-14. Vértesi Eg. Rt

2001. okt. 3-6. Horvátország

 

Horvátországi tanulmányút

 

2002. okt. Baden Würtenberg

2003. HM Budapesti Erdőgazdaság

2006. okt. 12-14. Délalföldi Eg., Szarvas-Gyula-Ópusztaszer

 

Tanulmányút a Dél-Alföldön

 

2007. okt. 18-20. Ipolyerdő Rt., Börzsöny

 

Tanulmányút a Börzsönyben

 

2008. jún. 6-7. Szombathelyi Eg. Zrt., Őrség

 

Tanulmányút az Őrségben

 

2009. jún. 4-6. Nyírerdő Zrt., Nyírség-Debrecen

 

Tanulmányút a Nyírségben

 

2010. okt. 15-16. VADEX Zrt., Soponya

 

Tanulmányút Soponyán

 

2011. okt. 14-15. Gemenc Zrt., Pörböly, Baja, Gemenc

 

Tanulmányút Gemencen

 

2012. okt. 12-13. Egererdő Zrt, Mátrafüred, Gyöngyös

 

Tanulmányút a Mátrában

 

2014. márc. 19. TAEG Zrt, Sopron

 

Tanulmányút a Soproni-hegységben

 

2014. máj. 8. Jeli Arborétum

2014. máj. 23-24. Zalaerdő Zrt

 

Tanulmányút Zalában

 

2015. júl. 10-12. Erdély

 

Tanulmányút Erdélyben

 

2015. júl. 13-17. Karintia

 

Tanulmányút Karintiában

 

2016. máj. 25-26. Pilisi Parkerdő Zrt.

 

Tanulmányút a Pilisben

 

2016. júl. 13-16. Türingia, ThüringenForst AöR

 

Tanulmányút Türingiában

 

 

2017. június 8-9. Mecsekerdő Zrt.

 

Terepi előadás a Mecsekben

 

 

7. Fogadott, vendégül látott csoportok

 

1995. Zalai, Szegedi, Sárvári helyi csoportok

1996. Somogyi, Veszprémi helyi csoportok

1998. Parajdi erdészet

1999. Kecskeméti HCs (Akácgazdálkodás (Koroncó, Győrújbarát)

2002. Szombathelyi HCs, Horváth erdészek látogatása, Erdővédelmi szakosztály programja

2003. Erdőművelési és erdőhasználati szakosztály programja

2006. Nagykanizsai HCs Ravazd-Pannonhalmán,

2007. Erdészeti Technikum Baráti kör, Szombathelyi HCs.

2009. Szolnoki Erdészet a Szigetközben

2010. Biosphärenpark Wienerwald csoportja Kapuvár környékén

 

Bécsi vendégek Kapuváron

 

2013. Pilisi Parkerdő csoportja a Hanságban és a Fertő-Hanság Nemzeti Parkban

 

Pilisi kollégák a Hanságban

 

2014. Sajtókirándulás a Sokorói-dombságon és a Szigetközben, karintiai erdészek a Sokorói-dombságon és a Szigetközben

Sajtókirándulás a Kisalföldön
Karintiai kollégák a Szigetközben

 

2015. Türingiai államerdészek Kapuváron és Ravazdon, Gemenc Zrt. csapata Ravazdon, Kapuváron, Győrben, Zalaerdő Zrt. csapata Göbös-majorban

Türingiai erdészek a Hanságban
Gemenci HCS a Hanságban

 

2016. Kecskeméti Helyi Csoport a Rábaközben és a Hanságban

 

 

Kiskunsági kollégák köre Kapuvár környékén

 

2017. Az Egri HCs és a Nagykanizsai HCs a Göbös-majorban

 

         

Haydn az egri kollégákkal                             Limp Tibor a zalai csapattal

 

 

Győr, 2017. december 14.