Erdőgazdálkodás

Erdőművelés

Szakmánk alapja az erdőművelés. Erdőgazdaságunk fő célja az erdőállományok folyamatos fenntartása és megújítása. Négy erdészetünknél a fakitermelésekből adódóan évente 250-300 hektár területen kell természetes úton, illetve mesterséges módon erdőt létrehozni, változatos termőhelyeken. Évente 30-50 hektáron végzünk erdőszerkezet-átalakítást (főleg védett természeti területen), melynek során a nem őshonos fafajú erdők helyén őshonos állományokat hozunk létre.

 

Fakitermelés

Az erdővel való gazdálkodás legfontosabb tevékenysége a fakitermelés. Az erdőből kitermelt faanyag értékesítése adja árbevételünk jelentős részét, ami lehetővé teszi a kitermelt erdők felújítását, nevelését, de mindazt a sokrétű tevékenységet is, amit védelmi és közjóléti téren folytatunk. Évente 250-300 hektár fakitermelést végzünk életkoruk végén járó, vágásérett állományokban. E véghasználatok legnagyobb hányada tarvágás; fafajaink túlnyomó részének felújítása csak ezt követően végezhető el. Évente 40-70 hektár területen tudunk folyamatos erdőborítást biztosító fokozatos felújító vágást, szálalóvágást végezni, amit természetes mag eredetű felújítás követ. Erdőgazdaságunk évente 2200-2700 ha nagyságú területen végez fakitermelési munkát. Erdőterveink évi 165 ezer m3 faanyag kitermelésére adnak lehetőséget. 

 

Csemete-termesztés

Csemetekertjeinkben jellemzően saját felhasználásra, erdészeti fafajokat (kocsányos tölgy, magas kőris, akác, fekete dió, nemesnyár, szürkenyár, mézgás éger, juharok) termesztünk. Tevékenységünk fő célja, hogy az erdőfelújításainkhoz szükséges szaporítóanyag minél nagyobb hányada helyi termesztésű legyen.

 

További információ: 

Magyar Zoltán, erdőgazdálkodási csoportvezető: e-mail: magyar.zoltan@kaeg.hu;
telefon: +36 96/529-450; +36 20/599-7703