Szakmai nap a Szigetközben

Az Országos Erdészeti Egyesület Győri Erdőgazdasági Helyi csoportja minden évben szakmai napon látja vendégül a helyi csoport aktív és nyugdíjas tagjait. Ebben az évben a Győri Erdészet volt a házigazdája a soron következő rendezvénynek. Örvendetes dolog, hogy idén is szépszámú érdeklődő jelezte részvételi szándékát az Alsó-Szigetközi bejárására.

Az idei év csapadékos, meleg, koranyári időjárása nemcsak erdeink faállományának növekedésére volt jó hatással, de a szúnyogpopulációnak is optimális életfeltételeket biztosított, ezért több flakonnyi szúnyogriasztóval készült a mintegy 60 főnyi csapat a terepi kalandozásra.

Első programelemként Limp Tibor erdészetigazgató úr a patkányosi vadászháznál tartott - a Győri Erdészet Alsó-szigetközi hullámterének területeiről szóló - általános ismertetőjét hallgatta meg a csoport. Igazgató úr beszélt a terület adatai mellett a fafaj összetételről, az általános és az aktuális termelési feladatokról, valamint az árvízvédelem, és a természetvédelem szempontjait is figyelembe vevő erdőgazdálkodás jövőre vonatkozó koncepciójáról.

A terepi program első állomásán győrzámolyi erdőrészletek voltak „természetes díszletei” a különböző fafajokkal folytatott gazdálkodás ökológiai, gazdasági összehasonlításának, és a házigazda az állomány átalakítások ésszerű ütemezéséről szóló magas szakmai színvonalú helyszíni előadásának.

Majd erdészetigazgató úr a Bagaméri – ágat lezáró műtárgy mellett - a vízpótló rendszer kialakításáról, működéséről, a rendszer erényeiről – hibáiról, az öreg Duna rendezetlen állapotáról osztotta meg gondolatait az érdeklődő, hatalmas szúnyograj által körbedongott közönséggel.

A területet bejáró csoport 3. terepi helyszíneként szolgáló Görbeárok, a vízpótló rendszer helytelenül kialakított vízszintjének negatív hatásait volt hivatott szemléltetni.

A Szigetközi – éppen egy kisebb áradás közbeni – kalandozás szakmai része egy igazi kuriózummal - az ún. NELDER – körös kísérleti terület bejárásával zárult.

Itt, (egy az Audi-Hungária Kft-vel  közösen folytatott projekt keretében) 10 évvel ezelőtt,  különböző növőtérbe ültetett a KAEG Zrt. Győri Erdészete kocsányos tölgy csemetéket.  A tervek szerint az egyre növekvő sugarú körökben, mértani pontossággal ültetett fák szénmegkötő képességét 100 éves időtartamban vizsgálják az Audi-Hungária Kft. szakemberei mellett a jelenlegi, és a későbbi korok erdészei.

Végül, a program zárásaként a résztvevők egy finom ebéd mellett beszélték meg a tartalmas, érdekes nap eseményeit.

 

További képek


Vissza