Elkészült az új kilátó a Lila-hegyen

Szűcs Mihály nyugalmazott tanár úr, lelkes lokálpatrióta, Nyúl község Önkormányzatának tagja, a Településfejlesztési Bizottság elnöke mutatja be a Lila-hegyi kilátót:

Az építményt 2018. április 27-én adták át a nagyközönség számára.

   Az avató ünnepség főszereplői: Kara Ákos országgyűlési képviselő, Szalóki Géza, Schmiedt Henrik polgármesterek és Orbán Tibor a KAEG Zrt. vezérigazgatója

Az építmény alapját az a geodéziai mérőtorony szolgáltatja, mely 1977-ben készült, amikor még GPS nem lévén, földi tornyokból történt az iránymérés térkép készítési célból. Az országban mintegy 100 ilyen torony található, melyek később feleslegessé válva funkciót váltottak. Így történt ez Nyúlon a Lila-hegyi toronnyal is, mely a Sokorói-halomvidék 3. legmagasabb kiemelkedésén található 312,9 m tengerszint feletti magasságban. Az akácerdővel övezett hegy Győrújbarát és Nyúl község közigazgatási határán magasodik.  Az idővel elárvult tornyot a turisták hamar elfoglalták és illegálisan kilátóként kezdték használni. Évtizedek alatt állapota leromlott, lépcsői életveszélyessé váltak.

   

Az erdeti torony, és építése közben...

Az új kilátó a régi vasbeton tornyot támaszként magába foglalva, mintegy körülveszi azt. Az alul 6 m szélességű, 12 szögű rácsos szerkezetű faépület a régi 3 m átmérőjű építménynek a kétszerese, így 1,2 m szélességű lépcsőin 2 személy kényelmesen haladhat egymás mellett, vagy a fel és lefele menők, ha találkoznak, akkor minden nehézség nélkül kerülhetik el egymást. 

          

 az elkészült kilátó elölről és oldalról                                         

60 lépcsőfokon lehet feljutni a 11,7 méter magas torony tetejében kialakított  fent  kiszélesített teraszra, melyet 1,1 m magas rácsos védőkorlát vesz körül. A kilátó felénél a lépcsősor vízszintesen átmegy a torony  belsején, hogy a túloldalon folytatódjék tovább.  A „lépcsőház” belső falát 14 hazai fafaj ismertető táblája díszíti.  

A kilátó biztonságos terasza

 

A középső átjáró és a 14 tábla egyike 

Fent a teraszról remek kilátás nyílik az alattunk elterülő tájra. 326,2 m magasból (312,9 m-es a hegy + 11,7 m-es a kilátó + 1,6 m a felnőtt ember szemmagasságig) a Föld gömb alakja miatt tiszta légköri körülmények mellett elvileg csak 70 km-re szabadna ellátni. Minthogy azonban a 70 km-nél távolabbi hegyek gyakran a látóhatár fölé nyúlnak, így akár 120, sőt 140 km-re is elláthatunk. (Lásd az ábrát!)

Az óramutató járását követő irányba sétáljunk körbe a kilátó teraszán. Észak felé fordulva (420 m-re tőlünk) az URH antennákat hordozó szomszédos Hegyesmagas nevű domb, hátterében a 10 km-re fekvő Győr város épületei (pl. Színház) és tornyai (pl. a szabadhegyi TV-torony) tűnnek elénk.

Pillantás észak felé, a Hegyesmagas URH antennái mögött Győr látható

Tiszta időben ÉK-i irányba a Nagyszombat fölé magasodó Zobor-hegy mögött 112 km messzeségben a Tribecs 829 m-es orma ágaskodik. Tőle kissé jobbra, tőlünk  130 km távolságban az 1000 m fölé emelkedő Selmeci-hg figyelhető meg. Ezek azonban sajnos csak nagyon ritkán pillanthatók meg, viszont előterükben alattunk Nyúl község házai és  8 km-el távolabb Töltéstava szinte mindig látható. Az északi iránytól mintegy 65 foknyira (már majdnem kelet felé) a 11 km-re levő Pér község mögött, ha szép az idő, a Börzsöny  938 m-es csúcsa, a Csóványos tűnik elénk 102 km távolból. Előterében Komárom irányában szélerőművek három ágú kerekei forognak szorgoskodva. Ha keletre tekintünk, hozzánk közelebb a Sághalom 193 m-es  magányos dombját figyelhetjük meg, mögötte a távolban pedig a Gerecse 633 m-es mészkőháta magasodik ki a Kisalföld síkjából. Délkeletre mintegy 8 km-re tőlünk a Sokoró keleti, 282 m-es vonulatát megkoronázva a bencések Pannonhalmi Monostora hívja fel magára a figyelmet. Talán ez a körpanoráma legszebb eleme!

Pannonhalma Bencés Monostora a körpanoráma legszebb eleme

Mögéje mintegy 50-60 km távolságban a Vértes kéklő csúcsai festenek hátteret.  A hegység jobboldali peremén (nagyjából az écsi templom tornyával egy irányban) jól megfigyelhető, amint a 480 m-es gerincszintű vonulat hirtelen alábukik, ott van ugyanis a Móri árok. Ha tekintetünket fokozatosan dél felé irányítjuk, akkor már a Sokoró Ravazd-Csanaki-dombsorának erdővel fedett vonulata bontakozik ki előttünk. Nem messze tőlünk (2,7 km), Écs hegyi részén a Szent Pál-hegy 316 m-es háta domborodik. Kissé jobbra tőle a Nyúli-hegy akácerdővel borított tömbje magasodik. Kevesen tudják, hogy nem a 312,9 m-es Lila-hegy, hanem ez a 316,8 m-es Nyúli-hegy az egész Sokoró legmagasabb pontja. Ha közvetlenül a Nyúli-hegy fölött tekintetünket a lombkoronaszint fölé emeljük, akkor a távolban keskeny halvány sávként feltűnik a Magas-Bakony kettős csúcsa, a 661 m-es Kékhegy és a lokátort hordozó 709 m-es Kőris-hegy is. Ezek a régi toronyból nem látszottak és most is csak azért váltak láthatóvá, mert az új kilátó fél m-el magasabb a réginél.  A Nyúli hegytől jobbra egy dombvonulat Tényő községet  eltakarja előlünk, gerincén egy katonai rádió-antenna ágaskodik ki a lombok közül.

Déli irányban a Magas-Bakony és a Sokoró legmagasabb pontja látható

Nézelődésünket folytassuk DNy felé fordulva. Mintegy 52-57 km távolban a Sokoró nyugati vonulatának 230 m-es gerincszintje fölé két bazaltvulkán tanúhegy emelkedik ki, a Badacsonyhoz hasonló csonka kúp alakú 432 m-es Somló és tőle kissé jobbra a 280 m-es Sághegy.  Ha nagyon tiszta a levegő, akkor nyugat felé 90 km távolságból a Kőszegi-hg 884 m-es csúcsa, az Írott-kő és az 557 m magas Soproni-hegység is megfigyelhető a derengő messzeségben. A legtávolabbi hegy, amit még innen megfigyelhetünk az a 140 km-re fekvő 2076 m magas hósipkás Schneeberg. Ennek megpillantása azonban csak keveseknek adatik meg, mert ahhoz a légkörnek rendkívül tisztának kell lennie, ami évente csak egyszer-kétszer fordul elő. ÉNy, Bécs és Pozsony felé tekintve újra a Kisalföld síkján fut a tekintetünk.(Bécs azért nem látható, mert a földfelszín görbülete miatt a 70 km-es láthatósági körön kívül fekszik.)  Pozsony és mögötte a Kis-Kárpátok viszont, amely bár 80-100 km távolságra van tőlünk mégis gyakran megfigyelhető, hiszen legmagasabb csúcsai 650-760 m fölé magasodva a Föld görbülete ellenére a látóhatár fölé ágaskodnak. Győrújbaráthegy ifjúsági tábor felé vezető völgyén (Arany J. utca) is remekül végig lehet látni innen.

 A kilátót építtető Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. tervezi, hogy a teraszt szegélyező védőkorlát peremére feltüntetik majd, hogy melyik irányból mi látható a távolban. A kilátó teraszát körbe járva tehát örömmel állapíthatjuk meg, hogy hatalmas messzeségekbe láthatunk el, és szinte az egész Kisalföld jól belátható innen. Ezt az teszi lehetővé, hogy a Sokorói-halomvidék, északi oldalán a Lila-heggyel a Bakony felől mélyen benyúlik a Kisalföld belsejébe, ezáltal szinte teljes körkilátást kínál a tájat szemlélőnek.

Számításaim szerint, hacsak a 70 km-es elméleti láthatósági kört vesszük is figyelembe és leszámítjuk belőle azt, hogy a Bakony felé csak 30 km-re lehet ellátni, akkor is a belátható terület nagysága kb. 10-11000 km2-es lehet. Hogy ez mekkora? Összehasonlításul megemlítem, hogy a Kisalföld teljes területe a Szlovákiába és Ausztriába átnyúló részével együtt mintegy 10 000 km2. Egy másik adat: Győr-Moson-Sopron megye egész területe is csak 4200 km2-es! (A régi történelmi Magyarország 11 vármegyéjének és Felső-Ausztriának bizonyos részeibe enged betekintést ez a kilátó!)

Könnyű tehát belátni, hogy mekkora ajándék ez nemcsak a két szomszédos község lakóinak, de minden természetet járó és szerető embernek. Felavatása nagy ünnep volt a turistáknak, melyre évtizedek óta vártunk… Hálásan köszönjük a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-nek ezt a 64 millió forintos, külső megjelenésében is szemet gyönyörködtető alkotást. Reméljük egyszer majd személyhez kötött nevet is kap a kilátó. Kérjük az ide látogatókat, féltő gonddal óvják, vigyázzák e messzelátó építményt, hogy a szemetelők, firkálók ne csúfítsák el a tornyot és annak környékét, s így az még sokáig szolgálhassa  gyönyörű hazánk e vidékét felülről is megcsodálni vágyó közönséget.                                  

                                                                                                            Szűcs Mihály

További képek


Vissza