Homlok Tamás kopjafája

Homlok Tamás síremlékének felszentelése

December 15-én, a rábakecöli temetőben egy kegyeletteljes ünnepség keretében Gats Mihály helyi római katolikus plébános felszentelte a Kapuvári Erdészet sajnálatosan fiatalon elhunyt kerületvezető erdészének kopjafás síremlékét.

Homlok Tamás kedves, megbecsült kollégánk mindössze 47 éves volt, amikor alul maradt a gyógyíthatatlan kórral szembeni küzdelemben, és az Örökkévaló örök erdeibe költözött.

Mert az itt maradók dolga az emlékezés családtagok, munkatársak, barátok állítottak emléket a munkatársnak, jó barátnak.

Kóródi Sándor a KAEG Zrt. Kapuvári Erdészet igazgatója beszédében emlékezett Tamásra, mint a szakmáját elhivatottan lelkiismeretesen végző kollégára. Megköszönte Orbán Tibor vezérigazgató úr támogatását, ami lehetővé tette, hogy az erdészet elkészíttesse ezt a most avatott síremléket.

Majd felidézte az elmúlt három év összefogását, melynek eredményeként elkészülhetett ez a kopjafás síremlék. Kiemelte Vincze Ferenc kerületvezető erdész a szervezésben kifejtett tevékenységét, köszönetet mondott Horváth Tibornak, a Kapuvári Erdészet asztalosmesterének munkájáért, Székely Levente vági székely származású fafaragónak a kopjafa és talpfa művészi színvonalú megfaragásáért, a barátoknak, akik a tereprendezést, a síremlék dekorációját készítették el.

Így, ezzel a példás összefogással készült el a felavatásra került kopjafás síremlék, ami méltó módon állít emléket a Homlok Tamás erdész kollégának.

Az avató beszédet követően Gats Mihály plébános úr emlékezett az elhunytra, aki nemcsak a katolikus egyház híve, de jó barátja is volt, majd imát mondott érte, és felszentelte a síremléket.

 

A kollégák az erdészhimnusszal, emlékeztek, és búcsúztak.

…  Bükkfák smaragdja sápadoz halk őszi lombokon.
      Ha ballag már a vén idő az ősi lombokon.
      Eltávozóban int felém szerelmem s életem.
      Örökre nyugodalmat ád az erdő énnekem, Örökre nyugodalmat ád az erdő énnekem.

 

2017. december 15.

További képek


Vissza