Madarak és fák napja 2017.

A MADARAK ÉS FÁK napja egy igazán nagy múltú eseménye a természetvédelem iránt elkötelezett embereknek, hisz már az 1900-as évek elején Apponyi Albert vallási- és közoktatásügyi miniszter által kiadott rendelet szerint, az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában kellett “természetvédő” és “erkölcsnemesítő” szellemben méltatni a Madarak és Fák Napját.

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. ehhez képest szerény, de így is jelentős múltra tekinthet vissza az esemény megrendezésében, hiszen az idei volt ezek sorában a 21-dik.

Így elmondható, hogy folytatva a több évtizedes hagyományt, az erdőgazdaság 2017-ben is vendégül látott nyolc győri általános iskolai osztályt a győri Püspökerdőben a Madarak és Fák napjának megünneplésére.

A Közel kétszáz gyermek és a kísérő tanárok az ünnep szelleméhez illeszkedően a program során először egy madárbemutatón ismerkedtek a madarak természetben betöltött szerepével. A fiatalok a csepergő eső ellenére nagy-nagy figyelemmel és érdeklődéssel nézték, hallgatták a bemutatót. Szó esett a nagyon különböző tojásoktól a kis és nagyobb szárnyasok párválasztási szokásain át a táplálékláncban betöltött szerepükről is. Igazán érdekessé attól vált a rendkívüli biológia óra, hogy itt az ismeretanyag illusztrátorai az élő állatok voltak.

Az „Állati jó bemutató” után terepi versenyre indultak az osztályok. Volt ügyességi feladat és a nagy elődök által megfogalmazott céloknak megfelelően, “újból élményt szerezni annak a fennkölt szellemből fakadó rendelkezésnek, mellyel a magyar erdők, mezők dalos madarainak és a fáknak megvédelmezését kívánja elérni akkor, amikor a fogékony gyermeklelket a madarak és fák szeretete felé igyekszik gyöngéden hajlítani”. Klebelsberg meggyőződése szerint “a fa és bokor szeretete elterjed a nép között, mert annak megóvásával és ápolásával együtt önként föltámad és gyökeret ver a nép szívében, értelmében egyaránt a hasznos madarak védelme is.

A mai kor embere ehhez talán csak azt teszi hozzá, hogy mindez még hatékonyabb akkor, ha a gyermekek nem az osztályterem falai között, hanem a tavaszi pompájában, esőcseppek áztatta fák alatt, harsogó madárdallal kísérve keresgélik az erdész bácsik által adott feladok megoldásaként a püspökerdőben előforduló fa- és cserje fajtákat.

 

További képek


Vissza